Sołectwa

1 posta

Społeczne przeciąganie liny, czyli jak efektywnie wykorzystać funduszu sołecki

Fundusz sołecki w gminach wiejskich jest rozwiązaniem, które pomaga zwiększyć zaangażowanie mieszkańców w życie lokalnej społeczności. Władzom jego wdrożenie umożliwia natomiast usprawnienie procesu zarządzania gminą i wprowadzenie czytelnego podziału zadań i odpowiedzialności. Co to jest fundusz sołecki i jakie daje korzyści? Fundusz sołecki to środki wyodrębnione z budżetu gminy, zagwarantowane na realizację przedsięwzięć służących poprawie życia mieszkańców. Wyboru zadań do realizacji, w ramach dostępnych dla danego sołectwa funduszy, dokonują jego mieszkańcy podczas zebrania wiejskiego. Ich wpływ jest realny, gdyż sami decydują o tym, co ma być zrealizowane w ich miejscowości. Stwarza to szanse na zwiększenie zaangażowania mieszkańców w sprawy sołectwa. […]