Marcin Skonieczka

2 postów
Od listopada 2010 roku jestem wójtem gminy Płużnica, w województwie kujawsko-pomorskim. Ukończyłem Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Szkołę Liderów Społeczeństwa Obywatelskiego, program Liderzy PAFW oraz Leadership Academy for Poland. Jestem członkiem Społeczno-Gospodarczej Rady ds. Modernizacji Regionu oraz Komitetu Sterującego do spraw cyfryzacji w województwie kujawsko-pomorskim. Kierowana przeze mnie gmina zajęła drugie miejsce w Polsce w Rankingu samorządów „Rzeczpospolitej” 2015 najlepiej wykorzystujących fundusze unijne, a w 2014 r. otrzymała Nagrodę Obywatelską Prezydenta RP. W 2016 roku zająłem trzecie miejsce w województwie kujawsko-pomorskim w rankingu „Samorządowy menedżer regionu” ogólnopolskiego dziennika Puls Biznesu. Wspólnie z żoną i czwórką dzieci mieszka w miejscowości Wieldządz, w gminie Płużnica.

Po co nam szkoła?

Czy nasze szkoły dobrze przygotowują uczniów do wyzwań, przed którymi staną oni w dorosłym życiu? Czy nacisk na zdobywanie wiedzy i system oceniania przyczynia się do zdobywania kompetencji przydatnych na rynku pracy? Podczas I Płużnickiego Forum Edukacyjnego w styczniu 2018 r. zadaliśmy sobie pytanie po co jest szkoła? Jedną z odpowiedzi było stwierdzenie, że szkoła ma przygotować dzieci i młodzież do dorosłego życia. Dorosłe życie to z kolei ciagle rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji. Zwykle to także praca zawodowa lub własna działalność gospodarcza. Wyobraźmy sobie młodą osobę po ukończeniu szkoły lub studiów, która wchodzi na rynek pracy. Jakie kwalifikacje zdobyte […]

Społeczne przeciąganie liny, czyli jak efektywnie wykorzystać funduszu sołecki

Fundusz sołecki w gminach wiejskich jest rozwiązaniem, które pomaga zwiększyć zaangażowanie mieszkańców w życie lokalnej społeczności. Władzom jego wdrożenie umożliwia natomiast usprawnienie procesu zarządzania gminą i wprowadzenie czytelnego podziału zadań i odpowiedzialności. Co to jest fundusz sołecki i jakie daje korzyści? Fundusz sołecki to środki wyodrębnione z budżetu gminy, zagwarantowane na realizację przedsięwzięć służących poprawie życia mieszkańców. Wyboru zadań do realizacji, w ramach dostępnych dla danego sołectwa funduszy, dokonują jego mieszkańcy podczas zebrania wiejskiego. Ich wpływ jest realny, gdyż sami decydują o tym, co ma być zrealizowane w ich miejscowości. Stwarza to szanse na zwiększenie zaangażowania mieszkańców w sprawy sołectwa. […]