Młodzieżowa Rada została reaktywowana w gminie Płużnica w 2012 roku. Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym ma ona charakter konsultacyjny. Jak ta idea wdrażana jest w praktyce obrazuje zamieszczony poniżej film.

Po co nam szkoła?

Czy nasze szkoły dobrze przygotowują uczniów do wyzwań, przed którymi staną oni w dorosłym życiu? Czy nacisk na zdobywanie wiedzy i system oceniania przyczynia się do zdobywania kompetencji przydatnych na rynku pracy? Podczas I Płużnickiego Forum Edukacyjnego w styczniu 2018 r. zadaliśmy sobie pytanie po co jest szkoła? Jedną z ...
Czytaj Dalej

Społeczne przeciąganie liny, czyli jak efektywnie wykorzystać funduszu sołecki

Fundusz sołecki w gminach wiejskich jest rozwiązaniem, które pomaga zwiększyć zaangażowanie mieszkańców w życie lokalnej społeczności. Władzom jego wdrożenie umożliwia natomiast usprawnienie procesu zarządzania gminą i wprowadzenie czytelnego podziału zadań i odpowiedzialności. Co to jest fundusz sołecki i jakie daje korzyści? Fundusz sołecki to środki wyodrębnione z budżetu gminy, zagwarantowane ...
Czytaj Dalej

Kiedyś była odnowa wsi, teraz jest rewitalizacja. Istota jest ta sama. Chodzi o to, aby zaangażować mieszkańców w planowanie, a następnie realizowanie działań mających na celu ożywienie lokalnej społeczności. Poniżej zamieszczony film obrazuje powstawanie w gminie Płużnica programu rewitalizacji.

Kilka informacji o mnie

Od listopada 2010 roku jestem wójtem gminy Płużnica, w województwie kujawsko-pomorskim. Ukończyłem Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Szkołę Liderów Społeczeństwa Obywatelskiego, program Liderzy PAFW oraz Leadership Academy for Poland. Jestem członkiem Społeczno-Gospodarczej Rady ds. Modernizacji Regionu oraz Komitetu Sterującego do spraw cyfryzacji w województwie kujawsko-pomorskim. Kierowana przeze mnie gmina zajęła drugie miejsce w Polsce w Rankingu samorządów „Rzeczpospolitej” 2015 najlepiej wykorzystujących fundusze unijne, a w 2014 r. otrzymała Nagrodę Obywatelską Prezydenta RP. W 2016 roku zająłem trzecie miejsce w województwie kujawsko-pomorskim w rankingu „Samorządowy menedżer regionu” ogólnopolskiego dziennika Puls Biznesu. Wspólnie z żoną i czwórką dzieci mieszka w miejscowości Wieldządz, w gminie Płużnica.