Młodzieżowa Rada została reaktywowana w gminie Płużnica w 2012 roku. Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym ma ona charakter konsultacyjny. Jak ta idea wdrażana jest w praktyce obrazuje zamieszczony poniżej film.

[pt_view id=”df45572p1y”]

Kiedyś była odnowa wsi, teraz jest rewitalizacja. Istota jest ta sama. Chodzi o to, aby zaangażować mieszkańców w planowanie, a następnie realizowanie działań mających na celu ożywienie lokalnej społeczności. Poniżej zamieszczony film obrazuje powstawanie w gminie Płużnica programu rewitalizacji.

Kilka informacji o mnie

Od listopada 2010 roku jestem wójtem gminy Płużnica, w województwie kujawsko-pomorskim. Ukończyłem Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Szkołę Liderów Społeczeństwa Obywatelskiego, program Liderzy PAFW oraz Leadership Academy for Poland. Jestem członkiem Społeczno-Gospodarczej Rady ds. Modernizacji Regionu oraz Komitetu Sterującego do spraw cyfryzacji w województwie kujawsko-pomorskim. Kierowana przeze mnie gmina zajęła drugie miejsce w Polsce w Rankingu samorządów „Rzeczpospolitej” 2015 najlepiej wykorzystujących fundusze unijne, a w 2014 r. otrzymała Nagrodę Obywatelską Prezydenta RP. W 2016 roku zająłem trzecie miejsce w województwie kujawsko-pomorskim w rankingu „Samorządowy menedżer regionu” ogólnopolskiego dziennika Puls Biznesu. Wspólnie z żoną i czwórką dzieci mieszka w miejscowości Wieldządz, w gminie Płużnica.